Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Dapatkan Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk kecemasan, persekolahan, pembaharuan cukai jalan, pembiayaan konsumer dan lain-lain dengan kadar interest yang istimewa. Dapatkan keterangan lanjut disini.

Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad
Dapatkan Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad yang terbaik. Dapatkan terma dan syarat sekarang!

Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad Summary

 • Bank Koperasi Name: Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KOBANAS
 • Bank Koperasi Promotion Name: Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad
 • Personal Loan Promotion Period: ~ variety of personal financing available ~
 • Open to: Bank and cooperative member
 • Max Loan Amount: up to RM50k
 • Perkhidmatan Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional (kobanas)- Takaful

  Perkhidmatan pembiayaan Kobanas adalah seperti Insurans- PELAN TAKAFUL/INSURANS KOPERASI KAKITANGAN BANK SIMPANAN NASIONAL BERHAD, Takaful dan Insurans Kenderaan, perkhidmatan Homestay Kobanas, pembiayaan pelancongan, pembiayaan kecemasan, pembiayaan insurans dan cukai jalan, pembiayaan kebajikan tunai, pembiayaan konsumer, pembiayaan perayaan dan pembiayaan persekolahan

Pembiayaan KOBANAS Pelancongan

Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional KOBANAS Personal Loan
Pinjaman Peribadi Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional KOBANAS Personal Loan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk pelancongan.

Kelayakan Pembiayaan KOBANAS Pelancongan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan KOBANAS Pelancongan

Jumlah Pembiayaan KOBANAS Pelancongan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM10,000.00 (Sepuluh Ribu Ringgit).

Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran Pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara 1 tahun hingga 5 tahun mengikut jumlah Pembiayaan yang dibuat.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin

Setiap Pembiayaan hendaklah mengemukkan penjamin mengikut jumlah pembiayaan yang dipohon seperti berikut:

Salinan Kad Pengenalan penjamin hendaklah dikemukakan dan ditandatangani oleh penjamin.

Takaful

Takaful akan dikenakan keatas pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan bayaran akan dibuat melalui potongan gaji peminjam sekali sahaja iaitu pada bulan pertama potongan.

Dokumen sokongan

Setiap pembiayaan hendaklah mengemukakan dokumen sebutharga daripada syarikat pelancongan samada daripada syarikat yang dilanntik ataupun daripada syarikat lain.

Pengesahan Perwakilan

Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.

Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Kecemasan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk kecemasan dapat diterangkan seperti dibawah.

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Kecemasan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Kecemasan

Jumlah Pembiayaan Kobanas Kecemasan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM10,000.00 (Sepuluh Ribu Ringgit). Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara 1 tahun hingga 3 tahun mengikut jumlah pembiayaan yang dibuat.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin. Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan penjamin mengikut jumlah pembiayaan yang dipohon seperti berikut:

Salinan kad pengenalan penjamin hendaklah dikemukakan dan ditandatangani oleh penjamin.

Takaful

 1. Takaful akan dikenakan keatas pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan ditolak terus daripada amaun pembiayaan.
 2. Sokongan: Setiap pembiayaan kecemasan mestilah mempunyai alasan bagi menyokong pembiayaan tersebut seperti kematian, perubatan, bersalin dan lain-lain alasan yang difikir munasabah.
 3. Pengesahan Perwakilan: Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 4. Slip Gaji Terkini: Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Insuran/ Cukai Jalan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk pembaharuan cukai jalan dan insurans kenderaan.

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Insuran/ Cukai Jalan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Insuran/ Cukai Jalan

Jumlah Pembiayaan Kobanas Insuran/ Cukai Jalan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM2,000.00 (Dua Ribu Ringgit). Jumlah pembiayaan diluluskan hanya berdasarkan kepada jumlah premium insurans dan cukai jalan pada tahun terkini. Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara sehingga 1 tahun sahaja.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

 1. Penjamin: Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan (1) seorang penjamin berserta dengan salinan kad pengenalan penjamin yang ditandatangani oleh penjamin.
 2. Takaful: Takaful akan dikenakan keatas pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan bayaran akan dibuat melalui potongan gaji peminjam sekali sahaja iaitu pada bulan pertama potongan.
 3. Dokumen sokongan: Setiap pembiayaan hendaklah mengemukakan dokumen sokongan yang diperlukan.
 4. Pengesahan Perwakilan: Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 5. Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Kebajikan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk kebajikan boleh sehingga RM50k.

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Kebajikan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Kebajikan

Jumlah Pembiayaan Kobanas Kebajikan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM50,000.00 (Lima Puluh Ribu Ringgit). Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara 1 tahun hingga 10 tahun mengikut jumlah pembiayaan yang dibuat.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin

 • Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan penjamin mengikut jumlah pembiayaan yang dipohon seperti berikut:
 • Salinan Kad Pengenalan penjamin hendaklah dikemukakan dan ditandatangani oleh penjamin.

Potongan Jimat Cermat (CJC)Kadar potongan CJC adalah sebanyak 5% daripada jumlah pembiayaan dan ianya dipotong terus daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan. CJC boleh dikeluarkan setelah pembiayaan selesai dan CJC akan diselaras dengan pembiayaan sekiranya anggota membuat penjelasan awal.

Takaful

 • Takaful akan dikenakan keatas pembiayaan Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan ditolak terus daripada amaun Pembiayaan.
 • Pengesahan Perwakilan: Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 • Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Konsumer

Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad yang seterusnya adalah pembiayaan jualan dengan bayaran tertangguh (Barangan Pengguna)

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Konsumer

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad.

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Konsumer

Jumlah Pembiayaan Kobanas Konsumer yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM15,000.00 (Lima belas Ribu Ringgit). Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah diantara 1 tahun hingga 5 tahun mengikut jumlah pembiayaan yang dibuat.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin

Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan penjamin mengikut jumlah Pembiayaan yang dipohon seperti berikut:

 1. Salinan Kad Pengenalan penjamin hendaklah dikemukakan yang ditandatangani oleh penjamin.
 2. Takaful: Takaful akan dikenakan keatas Pembiayaan ini berdasarkan jumlah Pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan bayaran akan dibuat melalui potongan gaji peminjam sekali sahaja iaitu pada bulan pertama potongan.
 3. Dokumen sokongan: Setiap Pembiayaan hendaklah mengemukakan dokumen sebutharga barangan yang hendak dibeli samada daripada pembekal yang dilanntik ataupun daripada syarikat lain.
 4. Pengesahan Perwakilan: Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 5. Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Perayaan

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Perayaan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk pelancongan adalah tidak melebihi RM3,000.00 (Tiga Ribu Ringgit). Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik Pembiayaan Kobanas Perayaan adalah sehingga 1 tahun sahaja.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

 1. Penjamin Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan (1) seorang penjamin berserta dengan salinan kad pengenalan penjamin yang ditandatangani oleh penjamin.
 2. Takaful: Takaful akan dikenakan keatas Pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan ditolak terus daripada amaun pembiayaan.
 3. Pengesahan Perwakilan. Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.
 4. Slip Gaji Terkini. Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

Pembiayaan Kobanas Persekolahan

Berikut adalah syarat-syarat Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad untuk persekolahan.

Kelayakan Pembiayaan Kobanas Persekolahan

Anggota Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Had Kelayakan Pembiayaan Kobanas Persekolahan

Jumlah pembiayaan yang telah ditetapkan adalah tidak melebihi RM3,000.00 (Tiga Ribu Ringgit).

Gaji bersih tidak kurang dari 40% gaji pokok setelah ditolak ansuran pembiayaan yang dipohon.

Tempoh bayaran

Tempoh bayaran balik adalah sehingga 1 tahun sahaja.

Kadar Faedah Perkhidmatan

Kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 6.5% setahun berdasarkan kepada sistem ‘Rule 78’.

Syarat-syarat Lain

Penjamin

Setiap pembiayaan hendaklah mengemukkan (1) seorang penjamin berserta dengan salinan kad pengenalan penjamin yang ditandatangani oleh penjamin.

Takaful

Takaful akan dikenakan keatas Pembiayaan ini berdasarkan jumlah pembiayaan, tempoh dan umur peminjam dan akan ditolak terus daripada amaun pembiayaan.

Pengesahan Perwakilan

Borang pembiayaan mestilah mendapat pengesahan perwakilan kawasan/negeri yang dilantik sebelum dikemukakan kepada pejabat KOBANAS.

Slip Gaji Terkini.

Peminjam hendaklah mengemukakan salinan asal slip gaji terkini atau salinan yang telah disahkan oleh majikan.

https://kobanas.com.my

Kobanas Services

Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad Reviews

Customer Reviews about Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

Personal Financing Loan

Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad KOBANAS menawarkan banyak perkhidmatan kepada anggota. Terdapat banyak keistimewaan menjadi anggota kerana kebajikan ahli dipelihara dalam pelbagai bentuk pembiayaan seperti pinjaman peribadi tunai, pembaharuan cukai jalan dan insurans takaful, homestay dan lain-lain.

Mohd Azwan

https://koperasi.business

Contact Pembiayaan KOBANAS Koperasi Kakitangan Bank Simpanan Nasional Berhad

error: Content is protected !!