Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB

Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB) menawarkan pinjaman peribadi Al-Qard dan Al-Bainah kepada anggota dengan max Rm150,000. Mohon loan anda sekarang!

Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB

Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB Summary

 • Koperasi Name: Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KUTMB
 • Koperasi Promotion Name: Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB
 • Apakah itu Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB?

  Pinjaman kebajikan, atau Al-Qard merupakan pinjaman yang dikeluarkan oleh Koperasi UTM Berhad KUTMB dengan tujuan untuk memberi bantuan kewangan kepada ahli yang dalam kecemasan atau hal-hal munasabah yang boleh dipertimbangkan

Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB AL-Qard

KONSEP PINJAMAN

 1. Pinjaman kebajikan, atau Al-Qard Koperasi UTM Berhad KUTMB merupakan pinjaman yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi bantuan kewangan kepada ahli yang dalam kecemasan atau hal-hal munasabah yang boleh dipertimbangkan.
 2. Maksimum pinjaman peribadi yang diluluskan adalah sebanyak RM2,000.00 yang mana pembayaran balik dibuat melalui potongan gaji sebanyak RM205.00 sebulan dan tempoh maksimum adalah 11 bulan.
 3. Skim pinjaman peribadi dari Koperasi UTM Berhad ini dilaksanakan mengikut kaedah “Qardhrul Hassan”, iaitu memberi hutang sejumlah wang tertentu dan diminta anggota membayar balik dalam tempoh tertentu dengan jumlah yang sama.
 4. Pinjaman kebajikan ini hanya mengenakan bayaran wang proses sebanyak RM50.00 kepada pemohon berjaya.

SYARAT DAN KELAYAKAN

 1. Pemohon mestilah telah menjadi anggota Koperasi UTM Berhad.
 2. Jumlah potongan gaji anggota, termasuk potongan-potongan pinjaman peribadi terdahulu haruslah tidak melebihi 70% daripada gaji anggota.
 3. Anggota tidak boleh memohon lagi sekiranya masih mempunyai baki pinjaman peribadi (pembiayaan kebajikan). Jumlah modal syer hendaklah cukup RM1000.00.

PROSEDUR PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI

 • Dapatkan borang permohonan pinjaman peribadi dari pejabat KUTMB atau muat turun di sini.
 • Isi borang permohonan pinjaman peribadi dan sertakan bersama: Salinan Kad Pengenalan pemohon, Salinan Penyata Gaji terkini pemohon (tanpa penjamin) serta dokumen-dokumen relevan seperti surat sokongan, dan sebagainya.
 • Hantar borang permohanan pinjaman peribadi dan dokumen-dokumen yang berkaitan ke pejabat KUTMB yang terdekat.

Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad Al-Bainah

KONSEP PEMBIAYAAN

 • Pembiayaan kemudahan merupakan pinjaman peribadi yang dikeluarkan oleh Koperasi UTM Berhad Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad @ Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB) kepada ahli-ahli yang mencarum dengan KUTMB yang berkelayakan dengan kadar faedah yang rendah.
 • Amaun maksima pinjaman peribadi yang dibenarkan ialah RM 150,000.00
 • Kadar Keuntungan pinjaman peribadi yang dikenakan ialah 4.1% setahun
 • Pembayaran semula pinjaman peribadi dilakukan melalui potongan gaji
 • Kelayakan pembiayaan berdasarkan 8 kali caruman.
 • Tempoh maksima pembayaran pinjaman peribadi dihadkan kepada 120 bulan atau 10 tahun.

Syarat dan Kelayakan

 1. Pemohon mestilah menjadi anggota Koperasi UTM Berhad @ Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad (KUTMB).
 2. Amaun yang dipohon haruslah tidak melebihi lapan kali daripada jumlah caruman, dan tidak boleh melebihi RM 150,000.00.
 3. Jumlah potongan gaji anggota, termasuk potongan-potongan pinjaman terdahulu haruslah tidak melebihi 60% daripada gaji anggota.
 4. Insuran akan ditolak daripada jumlah pinjaman untuk menjamin koperasi sekiranya peminjam meninggal dunia.
 5. Jumlah modal syer hendaklah cukup RM1000.00.

Prosedur Permohonan

 • Dapatkan borang permohonan pinjaman dari pejabat KUTMB Koperasi Universiti Teknologi Malaysia Berhad atau muat turun di sini.
 • Isi borang permohonan dan sertakan bersama: Salinan Kad Pengenalan pemohon, Salinan Penyata Gaji terkini (sebulan) pemohon dan penjamin serta dokumen-dokumen relevan seperti surat sokongan, dan sebagainya.
 • Hantar borang permohanan dan dokumen-dokumen yang berkaitan ke pejabat KUTMB yang terdekat

*Sumber:kutmb.my

About Koperasi UTM Berhad KUTMB

Contact Pinjaman Peribadi Koperasi UTM Berhad KUTMB

error: Content is protected !!