Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad adalah pembiayaan tunai terbaik yang mesti anda mohon kerana mengikut prinsip syariah antarabangsa dan interest flat rate. Jom mohon sekarang!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad
Promosi besar-besaran Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad. Jom apply loan anda!

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: UKHWAH
 • Koperasi Promotion Name: General Info

Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad

Syarat / Kelayakan Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad

 1. Pinjaman peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad ini terbuka kepada kakitangan Kerajaan, Badan Berkanun, Agensi Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) terpilih.
 2. Berumur 19 hingga 56 tahun.
 3. Berjawatan tetap (minima 6 bulan berkhidmat).
 4. Potongan gaji (termasuk pembiayaan baru) tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan Pendapatan minimum RM1500 ke atas layak memohon.
 5. Tempoh bayaran balik 24 bulan sehingga 120 bulan.
 6. Pembiayaan Bertindih (Overlap) dan Penyelesaian Akaun Disenarai Hitam (Blacklist) dibenarkan

Dokumen Sokongan

Dokumen yang diperlukan untuk pembiayaan ini adalah seperti:-

 1. Kad Pengenalan (3 salinan)
 2. Salinan slip gaji 3 bulan terkini (3 salinan setiap bulan)
 3. Penyata penyelesaian terkini bagi menyelesaikan (overlap) pinjaman lama
 4. Surat Pengesahan Jawatan
 5. Salinan Penyata/Buku Akaun Simpanan Maybank (1 salinan)
 6. Surat opsyen bersara jika berumur 50 tahun ke atas “Allotment Form” bagi pemohon dari Sabah dan Sarawak (5 salinan)
 7. Surat Emolumen dari kakitangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) (1 salinan): * Setiap salinan perlu disahkan oleh majikan

Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad

Kami menyediakan perkhidmatan Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad (Jika ada)dan bank untuk kemudahan anda. Berhubung dengan kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat seperti pakej promosi terkini, kadar keuntungan terkini dan jumlah maksimum pembiayaan. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah:

 1. Pinjaman peribadi baru: Kiraan had kelayakan pinjaman berdasarkan kepada kekuatan slipgaji anda iaitu gaji pokok, elaun tetap dan jumlah potongan dalam slipgaji dan potongan 60%, 50% atau 40% dari jumlah pendapatan. Anda boleh membuka akaun pertama kali dengan bank atau koperasi, akaun kedua, akaun ketiga dan seterusnya.
 2. Pinjaman peribadi overlap: Dikenali sebagai pinjaman bertindih di mana anda menggunakan akaun pembiayaan sediada dan memohon untuk mendapat tunai ditangan secara in-house overlap atau ambil penyata penyelesaian awal dan overlap di bank/ koperasi lain. Anda mungkin menambah/ tidak menambah bayaran ansuran bulanan atau jumlah pembiayaan asal.

Anda juga boleh memohon pinjaman peribadi Yayasan Ihsan Rakyat (YIR), Yayasan Perlis (YYP), pembiayaan Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional (BSN), Koperasi Kekal, Koperasi Gemilang (Kogemilang), Al-Rajhi Bank, Alliance Bank, Koop Bank Pertama, MBSB Bank dan lain-lain.

Bagaimana Cara Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad dan Koperasi Lain?

Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad atau koperasi lain juga pembiayaan peribadi bank dengan mudah. Anda hanya perlu menghantar slipgaji terkini ke talian hotline pinjaman peribadi 019-2983056 sekarang! Klik butang nombor telefon di atas untuk maklumat lanjut.

Dapatkan promosi terkini dengan menghubungi nombor talian hotline pinjaman peribadi untuk mengetahui interest rate terbaharu, proses dan maklumat berkaitan loan. Kami menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi untuk anda semua.

Apply Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad

Apart from Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad, we also provide personal loan services such as Yayasan Ihsan Rakyat (YIR), Yayasan Perlis (YYP), Bank Rakyat financing, Bank Simpanan Nasional (BSN), Koperasi Kekal, Koperasi Gemilang (Kogemilang), Al-Rajhi Bank, Alliance Bank, Koop Bank Pertama, MBSB Bank and others for your convenience. Contact us for information such as the latest promotional packages, the latest profit rates and the maximum amount of financing. The services offered are:

 1. Fresh personal loan: The loan eligibility limit is calculated based on the strength of your pay slip i.e. basic salary, fixed allowance and the total deduction in the pay slip. Deduction of 60%, 50% or 40% of the total income. You can open an account for the first time with a bank or cooperative, a second account, a third account and so on.
 2. Overlap personal loan: Where you use an existing financing account and apply to get cash in hand instantly. Increasing the financing amount means you may or may not increase the monthly installment payment or the original financing amount. Just take the full settlement statement and overlap with other banks/ cooperatives of your choice.

How to Apply for a Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad?

To apply Pinjaman Peribadi Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad, Simply send the latest salary slip to the personal loan hotline 019-2983056 now! Click the phone number button above for more info.

*Ukhwah official website

About Koperasi Ukhwah

Contact Koperasi Ukhwah Malaysia Berhad

error: Content is protected !!