Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI

Dapatkan Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI dengan kadar yang istimewa dengan melayari laman web ini. WhatsApp / Call / SMS 019-2983056.

Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad KOTANI
Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad KOTANI

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KOTANI
 • Koperasi Promotion Name: Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian
 • Apakah jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Kotani?

  Antara pembiayaan yang ditawarkan di Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad adalah :-

   • Pembiayaan Peribadi Al-Inah
   • Pembiayaan Al-Inah Kecemasan
   • Pembiayaan Al-Inah Pendidikan
   • Pelancongan
   • Bantuan Khas Perayaan
   • Bai’ Bithaman Ajil / Barangan
   • Insurans dan Cukai Jalan

Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI

Koperasi Kakitangan Kementerian Pertanian Malaysia Berhad ada menyediakan pembiayaan Al-Bainah untuk semua anggota Koperasi Pertanian KOTANI yang layak.

Tujuan pinjaman peribadi ini adalah untuk menyediakan pembiayaan kepada anggota yang memerlukan wang tunai untuk pelbagai kegunaan.

Had Pembiayaan Pinjaman Peribadi

Jumlah maksima pinjaman peribadi ini ialah sejumlah RM 50,000.00.

Pembiayaan peribadi ini dihadkan kepada enam belas 16 x gaji pokok bulan jumlah pendapatan pemohon dicampurkan modal yuran terkumpul semasa anggota, mengikut yang mana lebih rendah.

Tempoh Bayaran Balik Pembiayaan Peribadi

 1. Bayaran balik pinjaman peribadi bermula dari bulan berikutnya setelah pembiayaan dikeluarkan sehingga tamat tempoh pembiayaan.
 2. Pembiayaan RM5,000.00 ke bawah – 60 bulan. Pembiayaan RM5,001.00 hingga RM10,000.00 – 72 bulan.
 3. Pembiayaan RM10,001.00 hingga RM 150,000.00 – 120 bulan.

Pembiayaan Bertindih (Overlap)

Kecuali dengan kebenaran Lembaga pinjaman peribadi bertindih (overlap) dibenarkan selepas bayaran ansuran pinjaman peribadi telah dibayar sebanyak enam (6) kali bayaran.

Semua baki pembiayaan lama ditolak daripada jumlah pinjaman yang diluluskan.

Kadar Pengambilan Keuntungan

Semua jenis pinjaman peribadi yang dikeluarkan akan dikira kadar pengambilan untung seperti berikut:-

Tempoh PembiayaanKadar Pengambilan Keuntungan
6 – 18 bulan6% setahun
24 – 30 bulan6.25% setahun
36 – 42 bulan6.50% setahun
48 – 54 bulan6.75% setahun
60 – 120 bulan7% setahun

Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI

Kami menyediakan perkhidmatan Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI (Jika ada)dan bank untuk kemudahan anda. Berhubung dengan kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat seperti pakej promosi terkini, kadar keuntungan terkini dan jumlah maksimum pembiayaan. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah:

 1. Pinjaman peribadi baru: Kiraan had kelayakan pinjaman berdasarkan kepada kekuatan slipgaji anda iaitu gaji pokok, elaun tetap dan jumlah potongan dalam slipgaji dan potongan 60%, 50% atau 40% dari jumlah pendapatan. Anda boleh membuka akaun pertama kali dengan bank atau koperasi, akaun kedua, akaun ketiga dan seterusnya.
 2. Pinjaman peribadi overlap: Dikenali sebagai pinjaman bertindih di mana anda menggunakan akaun pembiayaan sediada dan memohon untuk mendapat tunai ditangan secara in-house overlap atau ambil penyata penyelesaian awal dan overlap di bank/ koperasi lain. Anda mungkin menambah/ tidak menambah bayaran ansuran bulanan atau jumlah pembiayaan asal.

Anda juga boleh memohon pinjaman peribadi Yayasan Ihsan Rakyat (YIR), Yayasan Perlis (YYP), pembiayaan Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional (BSN), Koperasi Kekal, Koperasi Gemilang (Kogemilang), Al-Rajhi Bank, Alliance Bank, Koop Bank Pertama, MBSB Bank dan lain-lain.

Bagaimana Cara Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI dan Koperasi Lain?

Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian KOTANI atau koperasi lain dengan mudah. Anda hanya perlu menghantar slipgaji terkini ke talian hotline pinjaman peribadi 019-2983056 sekarang! Klik butang nombor telefon di atas untuk maklumat lanjut.

https://kotani.com.my

About Koperasi Pertanian KOTANI

Contact Pinjaman Peribadi Koperasi Pertanian

error: Content is protected !!