Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT adalah sebuah koperasi tentera untuk kemudahan pembiayaan peribadi kepada anggota tentera. Mohon pinjaman peribadi disini.

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT
Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT

Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Perumahan Angkatan Tentera
 • Abbreviation / Code Name: KPAT
 • Koperasi Promotion Name: General Info about Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT
 • Apakah pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT)?

  Di antara pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPATB adalah seperti :-

  • Pembiayaan Biasa
  • Pinjaman Ekspress I
  • Pinjaman Peribadi Ekspress II

  Penjamin ataupun guarantor tidak diperlukan kerana pakej pinjaman peribadi ini di bawah kontrak Bai Inah.

Pinjaman/Pembiayaan Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN BIASA

 1. Telah genap enam (6) bulan menjadi anggota Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) dan telah menjelaskan sepenuhnya yuran bulanan untuk tempoh dan membayar fi masuk sebanyak RM20.00 dan syer berjumlah RM100.
 2. Anggota yang memenuhi syarat-syarat kelayakan potongan gaji seperti berikut :-
 3. Bagi Anggota Tentera dan Awam yang berkhidmat di bawah KEMENTAH, keseluruh potongan gaji tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan (gaji pokok + elaun perkhidmatan)

HAD DAN TEMPOH BAYARAN

Had minima pinjaman peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) adalah RM500.00 dan maksima RM100,000. Tempoh bayaran tidak melebihi 120 bulan (10 Tahun)

PENJAMIN

 • Pembiayaan sehingga RM1 ,000 – RM10,000 (1 penjamin)
 • Pembiayaan sehingga RM10 ,001.00 – RM100,000 (2 penjamin)
 • Penjamin mestilah dari kalangan anggota KPAT yang masih dalam perkhidmatan.

SKIM PERLINDUNGAN PEMBIAYAAN ( SPP )

Kadar bayaran sebanyak 2% setahun ke atas jumlah pembiayaan yang telah diluluskan akan dikenakan bagi melindungi pembiayaan sekiranya berlaku kematian. Kadar ini yang ditetapkan oleh Lembaga dari masa ke masa, akan dikutip dari jumlah pembiayaan yang diluluskan.

KADAR KEUNTUNGAN

Kadar keuntungan pinjaman peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera yang ditetapkan oleh Koperasi ke atas Jualan Harga Tangguh adalah sebanyak 6.5% setahun yang akan disebut semasa Akad Jual Beli.

BAYARAN PERKHIDMATAN

Bayaran caj perkhidmatan serta SINGKING FUND (1 % setahun) akan dikutip dari jumlah pembiayaan yang diluluskan.

DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN

 • Salinan MyTentera / Kad Pengenalan pemohon dan penjamin
 • Penyata Gaji Asal bulan terakhir pemohon dan penjamin
 • Penyata Gaji Asal Tiga (3) bulan terkini (Pemohon Awam) dan penjamin
 • Perbah II / Senarai KPJ & K atau Surat Kuasa menyambung perkhidmatan yang dikeluarkan oleh CSM/JRP dan disahkan oleh Pegawai Rekod Pasukan (Jika Perlu)
 • Penentuan Had Kelayakan Pembiayaan (Pemohon Awam)
 • Persetujuan Membenarkan Potongan Gaji (Penjamin Awam)
 • Surat Pengakuan Penjamin Biro Perkhidmatan ANGKASA
 • Surat Pengakuan – Biro Perkhidmatan ANGKASA (Anggota Baru)

Pinjaman Ekspress I

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN EKSPRES

 1. Telah genap enam (6) bulan menjadi anggota Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) dan telah menjelaskan sepenuhnya yuran bulanan untuk tempoh dan membayar fi masuk sebanyak RM20.00 dan syer berjumlah RM100.
 2. Anggota yang memenuhi syarat-syarat kelayakan potongan gaji seperti berikut:
 3. Bagi Anggota Tentera dan Awam yang berkhidmat di bawah KEMENTAH, keseluruh potongan gaji tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan (gaji pokok + elaun perkhidmatan)

HAD DAN TEMPOH BAYARAN

Had minima pinjaman peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) adalah RM500.00 dan maksima RM 10,000. Tempoh bayaran adalah di antara 6 hingga 60 bulan.

PENJAMIN

Pembiayaan sehingga RM1 ,000 – RM10,000 (1 penjamin)

KADAR KEUNTUNGAN

Kadar keuntungan pinjaman peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) yang ditetapkan oleh Koperasi ke atas Jualan Harga Tangguh adalah sebanyak 6.75% setahun yang akan disebut semasa Akad Jual Beli.

BAYARAN PERKHIDMATAN

Bayaran caj perkhidmatan serta SINGKING FUND (0.5% setahun) akan dikutip dari jumlah pembiayaan yang diluluskan.

DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN

 • Salinan MyTentera / Kad Pengenalan pemohon
 • Penyata Gaji Asal bulan terakhir pemohon
 • Penyata Gaji Asal Tiga (3) bulan terkini (Pemohon Awam)
 • Perbah II / Senarai KPJ & K atau Surat Kuasa menyambung perkhidmatan yang dikeluarkan oleh CSM/JRP dan disahkan oleh Pegawai Rekod Pasukan (Jika Perlu)
 • Penentuan Had Kelayakan Pembiayaan (Pemohon Awam)
 • Persetujuan Membenarkan Potongan Gaji (Penjamin Awam)
 • Surat Pengakuan Penjamin Biro Perkhidmatan ANGKASA
 • Surat Pengakuan – Biro Perkhidmatan ANGKASA (Anggota Baru)

Pinjaman Ekspres II

SYARAT-SYARAT PEMBIAYAAN EKSPRES II

 1. Telah genap enam (6) bulan menjadi anggota Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) dan telah menjelaskan sepenuhnya yuran bulanan untuk tempoh dan membayar fi masuk sebanyak RM20 dan syer berjumlah RM100
 2. Anggota yang memenuhi syarat-syarat kelayakan potongan gaji seperti berikut:
 3. Bagi Anggota Tentera dan Awam yang berkhidmat di bawah KEMENTAH, keseluruh potongan gaji tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan (gaji pokok + elaun perkhidmatan)

HAD DAN TEMPOH BAYARAN

Had minima pinjaman peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) adalah RM500 dan maksima RM 5,000. Tempoh bayaran adalah di antara 6 hingga 36 bulan.

JAMINAN

Jaminan peribadi tidak diperlukan di bawah kontrak BAI INAH, di mana anggota bersetuju membayar Wang Jaminan dan Skim Perlindungan Pembiayaan (SPP) sebanyak 1%.

KADAR KEUNTUNGAN

Kadar keuntungan yang ditetapkan oleh Koperasi ke atas Jualan Harga Tangguh adalah sebanyak 6.75% setahun yang akan disebut semasa Akad Jual Beli.

BAYARAN PERKHIDMATAN

Bayaran caj perkhidmatan pinjaman peribadi Koperasi Perumahan Angkatan Tentera (KPAT) serta SINGKING FUND (0.5% setahun) akan dikutip dari jumlah pembiayaan yang diluluskan.

Dokumen – Dokumen Sokongan

 • Salinan MyTentera / Kad Pengenalan pemohon
 • Penyata Gaji Asal bulan terakhir pemohon
 • Penyata Gaji Asal Tiga (3) bulan terkini (Pemohon Awam)
 • Perbah II / Senarai KPJ & K atau Surat Kuasa menyambung perkhidmatan yang dikeluarkan oleh CSM/JRP dan disahkan oleh Pegawai Rekod Pasukan (Jika Perlu)
 • Penentuan Had Kelayakan Pembiayaan (Pemohon Awam)
 • Persetujuan Membenarkan Potongan Gaji (Penjamin Awam)
 • Surat Pengakuan Penjamin Biro Perkhidmatan ANGKASA
 • Surat Pengakuan – Biro Perkhidmatan ANGKASA (Anggota Baru)

Pinjaman Ekspress I

6.75%

/p.a

Pinjaman Ekspress 2

6.75%

/p.a

Pinjaman KPAT

6.50%

/p.a

https:// www.kpatb.com.my

About Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT?

Contact Koperasi Perumahan Angkatan Tentera KPAT

error: Content is protected !!