Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Inginkan pembiayaan murah dan mudah Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI? Dengan kadar interest rendah yang mangkagumkan anda, anda pasti akan memohon dengan Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI.

Selain itu, koperasi KBI menyediakan pinjaman peribadi yang dikenali Pembiayaan Peribadi Khas Dana Bank Rakyat dengan jumlah RM3,000 minimum sehingga RM150,000 maksimum dan tidak ketinggalan pembiayaan peribadi Warga Emas dengan amaun loan RM5,000 maksimum.

Produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh Koperasi KBI kepada anggota adalah pembiayaan tanah, pembiayaan Al-Qardhul Hassan, pembiayaan kenderaan, pembiayaan perumahan (Belian & Ubahsuai), pembiayaan pendidikan untuk anak yang ke IPT juga pembiayaan Mawaddah iaitu pembiayaan perkahwinan. Pembiayaan Saham ESOS/IPO juga ditawarkan kepada anggota yang layak.

Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI
Jom mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI dan pelbagai pilihan kopeasi dan bank yang ada. Hanya di sini tempatnya.

Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI Summary

 • Bank Koperasi Name: Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KBI
 • Bank Koperasi Promotion Name: Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI
 • Personal Loan Promotion Period: –
 • Open to: Government and Private Sector
 • Max Loan Amount: RM150k
 • Apakah Skim Pembiayaan Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

  Koperasi KBI menyediakan pembiayaan dalam pelbagai bentuk kepada anggota koperasi. Produk terhangat skim Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI adalah pembiayaan Peribadi dengan jumlah maksimum RM150,000, skim pembiayaan i Peribadi KBI dengan jumlah RM3,000 minimum sehingga RM100,000 maksimum.

Skim Pinjaman Peribadi Khas Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Tujuan

Pembiayaan untuk tujuan Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI.

Kaedah

 • Bai Al Inah atau;
 • Tawarruq

Jumlah Pembiayaan Yang Ditawarkan

Maksimum jumlah Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI adalah RM150,000 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Lima Puluh Ribu sahaja)

Kelayakan

 1. Umur minima 18 tahun hingga 58 tahun sahaja.
 2. Kakitangan kerajaan yang berpendapatan tetap, mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA dan disahkan jawatan. Syarikat swasta tersebut perlu menjadi panel angkasa sekurang-kurangnya setahun;
 3. Perlu mempunyai syer minimum terkumpul untuk syarat layak hak
 4. Anggota hendaklah memiliki sekurang-kurangnya modal yuran RM 180 (RM30 x 6 bulan) dan telah mencarum Tabung Kebajikan RM30 (RM5 x 6 Bulan )
 5. Telah menjadi anggota selama enam (6) bulan
 6. Berpendapatan tetap serta berkemampuan untuk bayaran balik dengan ansuran bulanan tidak melebihi 60% atau 50% (bagi majikan yang menetapkan syaratnya) daripada pendapatan.
 7. Telah berkhidmat selama satu (1) tahun.

Keuntungan

Keuntungan dikenakan untuk Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI adalah sebanyak 6% setahun.

Tempoh Bayaran Balik Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Tidak melebihi Satu Ratus Lapan Puluh (180) bulan atau jumlah maksimum yang dipersetujui oleh institusi kewangan yang menyediakan pembiayaan.

Cagaran

Sekirannya pemohon Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI tidak mempunyai penjamin, pemohon perlu mengemukakan cagaran asset. Pemohon perlu menandatangani surat ikatan penyerahan hakmilik sebagai cagaran atas pembiayaan sepanjang tempoh pembiayaan, kos guaman, duti setem dan takaful ditanggung oleh pemohon.

Penjamin

 1. Sektor Awam :- Pemohon perlu mengemukakan seorang (1) penjamin yang mempunyai pendapatan tetap dan ada kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA.
 2. Sektor swasta :- Pemohon perlu mengemukakan seorang (1) penjamin yang mempunyai Kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan sehingga RM50,000Pemohon perlu mengemukakan dua (2) orang penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan RM50,000 ke atas.
 3. Bagi bekerja Swasta/Sendiri yang tidak mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA (Sekirannya dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan)
 4. Pemohon perlu mengemukakan seorang (1) penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan sehingga RM20,000.
 5. Pemohon perlu mengemukakan dua (2) orang penjamin yang mempunyai kemudahan Biro Perkhidmatan ANGKASA bagi jumlah pembiayaan RM20,000 ke atas.

Pembiayaan Semula

 • Pembiayaan semula hanya untuk jenis rumah yang boleh dicagarkan atas namaKoperasi ini.
 • Bagi tujuan pembiayaan semula (re-financing) pemohon hendaklah mengemukakan nilai harga semasa rumah (dibuat oleh penilai yang sah)dan penyata baki hutang di bank terdahulu.

Dokumen yang perlu disediakan

 1. Salinan kad pengenalan yang disahkan
 2. Slip gaji asal 3 bulan terakhir berserta salinan yang disahkan
 3. Segala bukti sokongan termasuk salinan geran tanah, surat perjanjian jual beli dan yang berkaitan dengannya hendaklah dikemukakan bagi tujuan pembiayaan ini. (Yang telah
 4. Geran tanah yang dikemukakan hendaklah menyatakan nama penjual.
 5. Salinan bil letrik
 6. Salinan slip gaji pasangan (pasangan yang bekerja)
 7. Salinan penyata KWSP
 8. Salinan penyata bank gaji dikreditkan

Caj yang akan ditolak dari jumlah Pembiayaan

 • Takaful – mengikut jadual
 • Bayaran caj proses RM100 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus)
 • Lain-lain caj yang diputuskan oleh Lembaga / dibenarkan oleh SKM.

Skim Pinjaman Peribadi Khas

6%

/p.a

Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

Kami menyediakan perkhidmatan pinjaman peribadi koperasi Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI dan bank untuk kemudahan anda. Berhubung dengan kami untuk mendapatkan maklumat-maklumat seperti pakej promosi terkini, kadar keuntungan terkini dan jumlah maksimum pembiayaan. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah:

 1. Pinjaman peribadi baru: Kiraan had kelayakan pinjaman berdasarkan kepada kekuatan slipgaji anda iaitu gaji pokok, elaun tetap dan jumlah potongan dalam slipgaji dan potongan 60%, 50% atau 40% dari jumlah pendapatan. Anda boleh membuka akaun pertama kali dengan bank atau koperasi, akaun kedua, akaun ketiga dan seterusnya.
 2. Pinjaman peribadi overlap: Dikenali sebagai pinjaman bertindih di mana anda menggunakan akaun pembiayaan sediada dan memohon untuk mendapat tunai ditangan secara in-house overlap atau ambil penyata penyelesaian awal dan overlap di bank/ koperasi lain. Anda mungkin menambah/ tidak menambah bayaran ansuran bulanan atau jumlah pembiayaan asal.

Anda juga boleh memohon pinjaman peribadi Yayasan Ihsan Rakyat (YIR), Yayasan Perlis (YYP), pembiayaan Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional (BSN), Koperasi Kekal, Koperasi Gemilang (Kogemilang), Al-Rajhi Bank, Alliance Bank, Koop Bank Pertama, MBSB Bank dan lain-lain.

Bagaimana Cara Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI?

Mohon Pinjaman Peribadi Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI dengan mudah. Anda hanya perlu menghantar slipgaji terkini ke talian hotline pinjaman peribadi 019-2983056 sekarang! Klik butang nombor telefon di atas untuk maklumat lanjut.

https://www.kbi.com.my

Hashtag / Keywords

#pinjamanperibadi #koperasi #KBI

Pembiayaan Tanah, Perumahan KBI

About KBI

Contact Koperasi Belia Islam Malaysia Berhad KBI

error: Content is protected !!