Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB

Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB adalah koperasi terbaik di Malaysia. Dapatkan maklumat produk dan pinjaman peribadi koperasi dan bank.

Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB

Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB Summary

  • Koperasi Name: Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB
  • Abbreviation / Code Name: KTHB
  • Koperasi Promotion Name: General Info about Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB
  • Apakah itu Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB?

    KTHB atau lebih dikenali sebagai KOPERASI TABUNG HAJI BERHAD ditubuhkan pada 23 Disember 2000 yang dianggotai oleh kakitangan di Lembaga Tabung Haji, anak Syarikat Tabung Haji dan Syarikat bersekutu Tabung Haji.

About Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB

KTHB atau lebih dikenali sebagai KOPERASI TABUNG HAJI BERHAD ditubuhkan pada 23 Disember 2000 yang dianggotai oleh kakitangan di Lembaga Tabung Haji, anak Syarikat Tabung Haji dan Syarikat bersekutu Tabung Haji.

KTHB sebuah koperasi serbaguna (multipurpose) dan telah mengorak langkah ke arah yang lebih dinamik sehingga ke hari ini.

Objektif utama Koperasi Tabung Haji Berhad adalah untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi dan kebajikan anggota LTH. Selepas 17 tahun penubuhannya telah mencapai jumlah keanggotaan seramai lebih 1400 orang dengan kumpulan wang anggota termasuk yuran terkumpul dan modal syer sebanyak RM7,409,045.60 .

Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB juga telah mencatatkan pegangan aset terkumpul sebanyak RM43,386,093 sejak ia mula ditubuhkan.

Prestasi kewangan juga telah mencatatkan perkembangan yang membanggakan apabila terus memberikan pulangan yang kompetitif kepada anggotanya.

Dalam tempoh 10 tahun (2008-2017), telah berjaya mencatatkan keuntungan bersih berjumlah RM2,474,154 dan RM1,725,208 juta telah dipulangkan kepada anggota dalam bentuk bayaran dividen tunai pada kadar purata 10% setahun.

Koperasi Tabung Haji Berhad terus berkembang pesat untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anggotanya dengan membuat pelaburan hartanah di seluruh Malaysia.

KTHB menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada anggotanya seperti pembiayaan berlandaskan syariah – peribadi dan Insurans – Skim Takaful Berkelompok . Selain itu juga terlibat dengan beberapa aktiviti pelaburan yang strategik bagi menjana keuntungan dan pengekalan modal dengan mengambil kira keseimbangan tahap risiko dan pulangan yang sepadan. Pelaburan strategik terbesar KTHB adalah di dalam Pelaburan Hartanah, tender, jualan keperluan dan kelengkapan Haji.

Dari segi pengiktirafan pula telah dianugerahkan Sijil Penarafan Bintang iaitu tiga bintang daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada tahun 2015. Hala tuju KTHB seterusnya adalah untuk menjadi sebuah Koperasi lebih maju.

Dalam usaha untuk merealisasikan usaha ini telah merangka pelbagai pelan pembangunan baharu di bawah Projek Transformasi KTHB yang bertujuan untuk mencapai dan merealisasikan visi ini dalam jangka masa terdekat.

Selepas 17 tahun penubuhannya telah mencapai jumlah keanggotaan seramai lebih 1400 orang dengan kumpulan wang anggota termasuk yuran terkumpul dan modal syer sebanyak RM7,409,045.60 . Koperasi Tabung Haji Berhad juga telah mencatatkan pegangan aset terkumpul sebanyak RM43,386,093 sejak ia mula ditubuhkan.

Produk Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB

Penyewaan

Haqqi Call Us : 603-5523 4306

info@haqqi.com.my

*Sumber: koperaslth.com.my

Hashtag / Keywords

#koperasi #KTHB

Contact Koperasi Tabung Haji Berhad KTHB

error: Content is protected !!