Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB

Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB adalah sebuah koperasi terbaik untuk pinjaman peribadi, pelaburan dan lain-lain. Dapatkan info koperasi ini disini.

Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB
Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB

Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KPFB
 • Koperasi Promotion Name: General Info about Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB
 • Apakah itu Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB

  KPFB di asaskan pada 29 Julai, 1979 oleh Pengurusan FELCRA Berhad di Lekir Sitiawan, Perak dan telah didaftarkan pada 18 Oktober, 1980 di bawah Akta Koperasi 1993.

About Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB

Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad (KPFB) menjalankan pentadbiran dan kewangan seperti pinjaman peribadi anggota, pelaburan. Pelbagai jenis perkhidmatan disediakan. Koperasi ini telah di asaskan pada 29 Julai, 1979 oleh Pengurusan FELCRA Berhad di Lekir Sitiawan, Perak dan telah didaftarkan pada 18 Oktober, 1980 di bawah Akta Koperasi 1993.

VISI

Menjadi sebuah koperasi yang terbaik di Malaysia dalam pembangunan ekonomi sosial komuniti FELCRA Berhad

MISI

 • Meningkatkan keupayaan KPFB melalui komitmen dan penglibatan bersama
 • Bagi meningkatkan taraf kualiti hidup komuniti FELCRA Berhad
 • Menjana pendapatan yang progresif dan lestari
 • Mewujudkan kumpulan pengurusan KPFB yang komited, kompeten dan berintegriti
 • Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan

NILAI MURNI

K – Konsisten, kekuatan, kerjasama, kegemilangan
P – Progresif, Proaktif, Produktif, Penyayang
F – fokus, Fleksibel
B – Berani, Bijaksana, Berhemah

OBJEKTIF

 1. Meningkatkan dan melestarikan hasil pendapatan KPFB
 2. Meningkatkan khidmat sosial kepada komuniti FELCRA Berhad melalui penyediaan peluang pekerjaan
 3. Membantu KPR meningkatkan penjanaan pendapatan
 4. Membangunkan pasukan kerja yang progresif dan dinamik

Aktiviti Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB

Niaga

Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB menyediakan perkhidmatan termasuklah:

 • Bekalan racun pertanian
 • Kimia input & jentera pertanian
 • Baja
 • Bahan bina
 • Komputer
 • Insurans dan lain-lain

Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB juga menyediakan perkhidmatan seperti :

 • Insurans kenderaan
 • Insurans Bangunan
 • Membekalkan tenaga kerja ladang yang sah dari negara sumber

Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB juga merupakan koperasi yang menjalankan urusniaga barang runcit seperti :

 • minyak masak de’ibu
 • kopi durian

PERTANIAN

Pertanian am

 • Memelihara kawasan tanaman
 • Mengeluarkan hasil ladang
 • Tapak semaian dan khidmat nasihat pertanian

PEMASARAN

 • Pengangkutan minyak sawit mentah
 • Pemasaran hasil ladang BTS dan sekerap

TENAGA KERJA ASING

Membekalkan tenaga kerja ladang yang sah dari negara sumber.

TEKNIKAL

 • Pembinaan jalan
 • Jambatan
 • Perumahan
 • Bangunan dan Pengubahsuaian

PROJEK TERDAHULU: RAUDHATUL SAKINAH

PENTADBIRAN & KEWANGAN

 • Urusan pentadbiran & kewangan
 • Pelaburan, pakej kursus/latihan
 • Pinjaman anggota

https://kpfmb.com.my

Contact Koperasi Peserta-Peserta FELCRA Malaysia Berhad KPFB

error: Content is protected !!