Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA

Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB menawarkan Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA untuk membeli rumah kedai, lot parkir apartment dan banyak lagi. Dapatkan info lengkap disini.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA

Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Hartanah Anggun Berhad
 • Abbreviation / Code Name: KOHAB
 • Koperasi Promotion Name: General Info about Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA

About Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA

Fokus utama Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA adalah dalam penjualan hartanah diseluruh Malaysia dengan kaedah skim pemilikan rumah mampu milik tanpa deposit khusus bagi Kakitangan Kerajaan.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA turut menguruskan penjualan hartanah dari projek pembangunan rakan-rakan strategik yang lain. Disamping itu Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB juga membangunkan sektor hartanah melalui kerjasama dengan entiti luar sama ada melalui kerjasama Join Venture (JV) atau sebagai pemaju perumahan. Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB “Penggerak Ekonomi Ummah”.

Bagi mencapai matlamat dan fungsi menurut undang-undang kecil 7 amnya dan 8 khasnya, Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA boleh tertakluk kepada peruntukan Akta dan peraturan- peraturan;

 1. Menjalankan aktiviti berikut:
  • Menjalankan pembinaan dan penjualan rumah kediaman, kondominium dan pangsapuri;
  • Menjalankan pembinaan dan penjualan rumah kedai, premis perniagaan dan pejabat;
  • Menjalankan pembelian dan penjualan hartanah.
 2. Menjalankan aktiviti kebajikan dan pendidikan anggota;
 3. Membeli, menjual, memindahkan hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih;
 4. Melaburkan wang berlebihan di dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta;
 5. Mengadakan subsidiari menurut seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya; dan
 6. Menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada koperasi lain.

Makluman Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA

MAKLUMAN – PROSES KEMASKINI DAN NAIKTARAF SEDANG GIAT DIJALANKAN. Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA SEDANG DALAM USAHA MENGEMASKINI DAN MENAIKTARAF SENARAI HARTANAH KAMI. INI BERTUJUAN BAGI MEMUDAHKAN CARIAN DAN PENYELARASAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT TERKINI DISAMPING MENINGKATKAN PRESTASI LAMAN WEB KAMI. UNTUK SEBARANG PERTANYAAN, HUBUNGI/WHATSAPP KE TALIAN 011-1072 5120 ATAU MELALUI SISTEM BANTUAN & MAKLUM BALAS KAMI.

HARAP MAKLUM.

FAQ Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA

Permohonan pembiayaan untuk membeli rumah kedai dibenarkan dengan syarat rumah kedai tersebut mempunyai ciri-ciri rumah kediaman iaitu mempunyai fungsi dan struktur ruang tamu, bilik tidur, bilik air dan dapur secara kekal.

Permohonan pembiayaan untuk membeli apartment termasuk lot parkir dibenarkan dengan syarat pemohon menyertakan 2 perjanjian yang berasingan bagi pembelian apartment yang mempunyai lot parkir secara berasingan. Sekiranya pembelian apartment yang mempunyai lot parkir di bangunan yang sama, maka 2 perjanjian tersebut tidak diperlukan.

Pembiayaan Jenis 1 adalah pembiayaan bagi membeli hartanah yang telah siap dan proses permohonan pembiayaan adalah sama tidak mengira status hakmilik hartanah tersebut. Perbezaan hanya melibatkan penggunaan dokumen sekuriti yang berbeza dalam proses cagaran seperti dinyatakan dalam lampiran yang berkenaan.

Ya, permohonan pembiayaan untuk membeli hartanah antara adik beradik adalah dibenarkan.

*source : koperasihartanahanggun.com.my

Hashtag / Keywords

#koperasi #KOHAB

Contact Koperasi Hartanah Anggun Berhad KOHAB Pinjaman Perumahan Kerajaan LPPSA

error: Content is protected !!