Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB

Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB Menjalankan kegiatan–kegiatan ekonomi berdasarkan syari’at Islam. Membina dan membangunkan ekonomi Ummah melalui Koperasi. Menganjurkan anggota dan masyarakat Islam melakukan infaq dan tolong-menolong sesama mereka. Menyediakan program membantu ahli memperolehi barang-barang keperluan asas secara yang mudah dan halal. Mengadakan program pendidikan/tarbiyyah untuk membantu ahli dan masyarakat memahami Fiqh Mu’amalat / sistem urusniaga Islam. Melahirkan usahawan muslim yang bertaqwa, berakhlak mulia dan berwibawa

Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB
Contact Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB for more info about cooperative in Malaysia

Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB Summary

 • Koperasi Name: Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad
 • Abbreviation / Code Name: COOPALTAQWA KATKLB
 • Koperasi Promotion Name: General Info

Mengenai Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB

Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB merupakan salah satu organisasi kewangan yang mengajak umat Islam bermu’amalah berlandaskan syari’ah.

Hasratnya adalah untuk menjadi institusi kewangan yang unggul melalui gerakan Koperasi dengan memberikan perkhidmatan terbaik kepada anggota-anggotanya.

Atas kesedaran betapa perlunya sebuah Institusi Kewangan Islam sebagai satu alternatif kepada sistem kewangan yang ada, maka pada 08 Julai 2009, atas daya usaha Badan Kebajikan dan Khairat Kematian Masjid al Taqwa Kg Kisap Langkawi, maka tertubuhlah Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad atau nama ringkasnya, KATKLB.

Islam sentiasa menganjurkan umatnya supaya mengamalkan prinsip kerjasama dalam semua aktiviti dan kegiatan hidup yang harus, termasuk bidang perekonomian.

Bertolak dari sinilah, Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA LANGKAWI KATKLB akan berusaha dan berjuang untuk menegakkan sistem ekonomi yang berlandaskan Islam.

Perkhidmatan Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB

Projek Perumahan

Menawarkan projek perumahan mampu milik untuk semua taraf pekerjaan khususnya warga Langkawi yang masih belum memiliki rumah persendirian.

Insuran & Cukai Jalan Kenderaan

Perkhidmatan pembaharuan Insurans dan Roadtax kenderaan disediakan kepada semua pengguna. Pembaharuan roadtax tanpa geran asal juga disediakan.

Agen Rakyat Travel

Perkhidmatan pelancongan ke serata destinasi dalam dan luar negara dibawah Rakyat Travel.

Keanggotaan Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA KATKLB

Syarat Menjadi Anggota Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad COOPALTAQWA LANGKAWI KATKLB

 1. Warganegara Malaysia
 2. Terbuka Kepada Penduduk Islam Langkawi
 3. Berumur 18 tahun dan Ke atas
 4. Bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja di Langkawi

Pendaftaran Keanggotaan

 • Isi Borang Menjadi Anggota dengan Lengkap
 • Fi Pendaftaran RM10.00
 • Caruman bulan pertama
 • Sertakan salinan Kad Pengenalan
 • Untuk kakitangan kerajaan sertakan:
 • Satu salinan slip gaji asal terkini
 • Borang Arahan Potongan Gaji BPA Dan pelaburan 1/79
 • Menandatangani Borang potongan Gaji 60%

Keistimewaan Menjadi Anggota

 1. Dapat menyimpan sebagai tabungan
 2. Dapat berinfaq sebagai amal jariah
 3. Layak memohon skim-skim pembiayaan yang ditawarkan

*source: FB coopaltaqwa

https://coopaltaqwa.blogspot.com

English Version

Contact Koperasi Al Taqwa Kg Kisap Langkawi Berhad (COOPALTAQWA@LANGKAWI) KATKLB

error: Content is protected !!